Pro naše zákazníky zajišťujeme přepravu zboží a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní.

Přepravu zajišťujeme těmito vozy:

  • pick-up
  • VAN (12-18 cbm)
  • VAN skříň s hydraulickým čelem (7-8 plt)
  • solo 7,5t – třístranná shrnovací plachta (15 – 16 plt)
  • solo 7,5t – skříň + hydaulické čelo (15 plt)
  • solo 12t – třístranná shrnovací plachta (16 plt)
  • solo 18t – třístranná shrnovací plachta + hydraulické čelo (18 plt)
  • návěs standard – třístranná shrnovací plachta(výška 275 cm)
  • návěs low-deck – třístranná shrnovací plachta (výška 300 cm)
  • návěs low-deck – skříň (výška 300 cm)

V případě požadavku na rychlost přepravy možno nasadit dvoučlennou posádku.

FedEx